STRATEGI

Marknadsföringen är inne i ett brytningsskede och Avaus verkar i dess centrum. Vi har många års erfarenhet av marknadsförings- och kundstrategier inom olika branscher och vi hjälper dig att förstå vad förändringen innebär för just ditt företag.

Vi tror att den bästa strategin är en kombination av teori och praktik. Vi sätter snabbt upp pilotprojekt där du får testa lösningarna innan de byggs ut. Vi genomför dina marknadsföringsprogram med hjälp av världsledande marknadsföringsteknologi.

DATA OCH ANALYS

Data om kunder och transaktioner blir värdefull information först när de analyseras ur ett marknadsföringsperspektiv. Marknadsföraren kan använda Avaus analystjänster som ett verktyg i sitt dagliga arbete. Tjänsterna hjälper företaget att fatta strategiska beslut och styra löpande marknadsföringsåtgärder.

Informationen som verktygen genererar används också för att styra automatiserade marknadsföringsinsatser. Avaus analysteam har lång erfarenhet av implementering, integration och underhåll av de ledande branschsystemen.

Vi är specialiserade på att sammankoppla olika typer av kund- och beteendedata med din marknadsföring. Våra analytiker fungerar som nära rådgivare i marknadsföringsfrågor om resultatstyrning.

UTVECKLING OCH PRODUKTION AV KREATIVT INNEHÅLL

Varumärken byggs inte längre enbart genom stora mediekampanjer utan också genom de tusentals personliga möten mellan kunder och företag som sker varje dag.

För att varumärkeskommunikationen ska ge resultat ska den inte bara sticka ut, utan måste också ha ett personligt värde och en personlig betydelse för mottagarna. Avaus hjälper dig att skapa historier som når ut i flera kanaler och anpassas efter mottagarnas intressen och behov.

Vi kombinerar visionär konceptutveckling och utveckling av kreativt innehåll med god teknisk förståelse och effektiv produktion.

GROWTH HACKING

Growth Hacking är ett smidigt sätt att lösa dina taktiska marknadsföringsproblem. Våra Growth Hackers jobbar operativt med parallella, innovativa åtgärder i olika kanaler.

Vi testar, analyserar och producerar nytt innehåll och optimerar det. Vi gör mer av det som fungerar, och stryker det som inte fungerar. Allt sker snabbt, smidigt och kostnadseffektivt.

Avaus är dessutom din partner för outsourcing av krävande datastyrda marknadsföringsprogram. Vi tar hela ansvaret för att implementera marknadsföringsteknologi, utveckla mätinstrument och genomföra långsiktiga program.

NY TEKNOLOGI

Avaus samarbetar sedan länge med några av världens ledande teknologiföretag. En av våra samarbetspartners är Adobe med sitt ledande koncept Adobe Marketing Cloud.

Andra viktiga samarbetspartners är Salesforce.com, Adform och Marketo, en av de främsta leverantörerna av automatiseringsteknologi för B2B marknadsföring. Utöver dessa samarbetar vi med flera andra företag inom teknologi för marknadsföring och reklam.

Avaus har arbetat med digital marknadsföringsteknologi i över ett decennium och är en pålitlig leverantör av smidiga lösningar som lyckas fokusera på det väsentliga och undvika stora riskfyllda projekt.

Våra teknologitjänster innefattar definition av krav, implementering, drift och underhåll, antingen av företagets egna plattformar eller som SaaS.

SMART MEDIA

Ny innovativ teknologi gör det allt enklare att rikta reklamen med hjälp av kunddata. I dag kan vi definiera både medieköp och målgrupper med ditt företags egna data.

Avaus kombinerar visionär medieplanering med smart programbaserad reklam i flera kanaler och hjälper ditt företag att göra din reklam riktad och resultatbaserad. Vi nöjer oss inte med antaganden, bara med strålande resultat som vi uppnår tillsammans.

Våra teknologipartners är bland annat Adform, Vendemore och Criteo.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

I vårt nyhetsbrev berättar vi vad som är aktuellt inom marknadsföring och försäljning. Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i månaden. Dessutom kan du få inbjudningar till våra events och seminarier.