B2B-STRATEGIA

Avauksella on pitkä kokemus B2B-asiakkaiden markkinoinnin strategisesta konsultoinnista ja liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemisesta.

Autamme yrityksiä parantamaan tuloksellisuuttaan yhdistämällä markkinoinnin ja myynnin toiminnot toisiinsa sekä kehittämällä markkinointia tehostetun markkinointianalytiikan ja B2B-markkinointiteknologioiden avulla.

Uudistamme yhdessä prosesseja, markkinoinnin resursointia ja johtamista. Viime kädessä teemme kaikkemme, jotta markkinoinnin rooli kilpailukyvyn kasvattajana vahvistuisi asiakasyrityksissämme.

1

YRITYSTEN KASVU RAKENNETAAN IHMISTEN TODELLISILLE TARPEILLE.

B2C-STRATEGIA

Markkinoinnin suuri murros on käynnissä, ja Avaus toimii sen ytimessä. Meillä on vuosien kokemus markkinointi- ja asiakkuusstrategioista eri toimialoilla, ja autamme asiakkaitamme ymmärtämään, mitä muutos tarkoittaa juuri heidän yritykselleen.

Uskomme, että paras strategia syntyy yhdistämällä käytäntöä ja teoriaa, ja luomme nopeasti pilotointikohteita sovelluksille. Toteutamme markkinointiohjelmat asiakkaillemme johtavien markkinointiteknologioiden avulla.

3

ANALYTIIKKA

Data muuttuu arvokkaaksi vasta, kun se yhdistetään markkinoinnin analytiikkaan. Avauksen analytiikkapalvelut on kehitetty markkinoijan päivittäiseksi työkaluksi, jonka avulla tehdään sekä strategiset päätökset että johdetaan juoksevia markkinointitoimenpiteitä.

Analytiikan tuottamalla tiedolla ohjataan myös markkinoinnin automatisoituja tapahtumia. Avauksen analytiikkatiimillä on pitkä kokemus alan johtavien ratkaisujen käyttöönotosta, integroinnista ja ylläpidosta.

Olemme erikoistuneet erityyppisen asiakas- ja käyttäytymisdatan yhdistämiseen markkinoinnin johtamisen tarpeisiin. Analyytikkomme toimivat markkinoinnin johdon läheisinä neuvonantajina markkinoinnin tulosjohtamisessa.

4

UUDET BRÄNDIT SYNTYVÄT MILJOONISSA YKSILÖLLISISSÄ KOHTAAMISISSA JOKA PÄIVÄ.

LUOVA SUUNNITTELU JA SISÄLTÖMARKKINOINTI

Brändejä ei enää rakenneta suurilla mediakampanjoilla, vaan tuhansissa yksilöllisissä ja päivittäisissä kohtaamisissa asiakkaan ja yrityksen välillä.

Tuottaakseen tulosta brändiviestinnän tulee paitsi erottua, myös olla vastaanottajalleen henkilökohtaisesti arvokasta ja merkityksellistä. Avaus auttaa asiakkaitaan luomaan monikanavaisia tarinoita, jotka muuntuvat vastaanottajansa kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.

Yhdistämme näkemyksellisen konseptisuunnittelun ja sisältömarkkinointiajattelun vahvaan teknologiaymmärrykseen ja tehokkaaseen tuotantoon.

6

KASVUHAKKEROINTI

Kasvuhakkerointi on ketterä tapa ratkoa asiakkaidemme markkinointihaasteita. Kasvuhakkerimme tekevät useita rinnakkaisia, innovatiivisia toimenpiteitä samaan aikaan eri kanavissa.

Testaamme, analysoimme ja tuotamme uusia sisältöjä sekä optimoimme niitä. Sitä, mikä toimii, lisätään, mikä ei toimi, hylätään heti. Kaikki tämä nopeasti, ketterästi ja kustannustehokkaasti.

Avaus toimii myös asiakkaidensa vaativien dataohjattujen markkinointiohjelmien ulkoistuskumppanina. Otamme kokonaisvastuun markkinointiteknologian jalkauttamisesta, mittaristojen kehittämisestä ja ohjelmien pitkäjänteisestä toteuttamisesta.

7

MIKÄ SOPII YHDELLE, EI SOVI TOISELLE. PARAS SISÄLTÖ ON AIDOSTI YKSILÖLLISTÄ.

TEKNOLOGIA

Maailman johtavat teknologiatalot ovat pitkäaikaisia kumppaneitamme. Avainpartnereina meillä on Adobe, jonka Marketing Cloud on johtava markkinoiniteknologioiden kokonaisuus, johtava B2B-markkinoinnin automaatioteknologiatalo Marketo, sekä Salesforce.com, jonka Marketing Cloud on johtava markkinointiteknologioiden pilviratkaisu monikanavaisten 1-to-1 asiakasdialogien osalta. Lisäksi meillä on suuri joukko muita markkinointi- ja mainontateknologiakumppanuuksia, mm. Adform.

Yli vuosikymmenen työ digitaalisen markkinoinnin teknologioiden parissa on kasvattanut Avauksesta luotettavan ja ketterän ratkaisutoimittajan, joka osaa keskittyä oleelliseen ja välttää suuriin hankkeisiin liittyvät riskit.

Teknologiapalvelumme kattavat vaatimusmäärittelyn, teknologian implementoinnin ja SaaS-pohjaisen operoinnin ja ylläpidon.

9

MEDIA

Mainonnan kohdentaminen asiakasdataa hyödyntämällä onnistuu yhä paremmin uusien innovatiivisten teknologioiden avulla. Sekä mediaostot että kohderyhmät voidaan määritellä nyt yrityksen oman datan perusteella.

Avaus yhdistää näkemyksellisen mediasuunnittelun älykkääseen ohjelmalliseen mainontaan useissa eri kanavissa ja auttaa asiakkaitaan kohdentamaan mainontaansa tulospohjaisesti.

Emme koskaan tyydy olettamuksiin, vaan ainoastaan erinomaisiin, yhdessä saavutettuihin tuloksiin. Teknologiapartnereitamme ovat mm. Adform, Vendemore ja Criteo.

10