Lägg kraft på content – Varför, vad och hur?

Mies_ja_puhelin

Idag vet de flesta vad content marketing innebär och uttrycket är inte längre bara ett trendigt buzzword. Man talar om inbound och outbound, jobbar med avancerad mjukvara och samarbetar med externa mediabyråer. I en artikel publicerad i The Economist hävdar man att inom 3-5 år kommer fler än 80% av alla marknadsförare vara beroende av marketing automation verktyg och content marketing, men redan idag är summan som läggs på denna strategi imponerande. Hur kommer det då sig att det i exempelvis Sverige finns så få företag som faktiskt lyckats implementera denna strategi på ett helhjärtat sätt och kan dra nytta av alla de fördelar som content marketing erbjuder. Kan det vara så enkelt som att ett holistiska synsätt saknas och somliga grundpelare i strategin ignoreras?

 

Varför är det så att många företag som ämnar använda sig av content marketing lägger så lite energi på just själva content delen? Genom att revidera sin modell för contentskapande kan detta problem snart vara löst.

 

Varför är content viktigt?

I sin bok Epic Content Marketing poängterar Joe Pulizzi att en genomsnittlig konsument idag tar del av över 5000 marknadsföringsmeddelanden varje dag. Då människor bara kan rikta sin uppmärksamhet mot ett begränsat antal objekt åt gången sållas många av dessa meddelanden bort och ignoreras. För att undvika detta måste du som marknadsförare sticka ut från mängden. Detta kan givetvis göras på flera olika vis men en taktik som visats lovande och som genomsyrar content marketing-strategier är skapandet av relevant content. Relevant content attraherar konsumenterna och leder inte bara till ett ”engångsklick” utan kan många gånger resultera i prenumeranter. Genom att lyckas få potentiella konsumenter att fylla i information för att bli prenumeranter på nyhetsbrev eller erbjudanden kan ni registerar värdefull kundinformation som ger större kundförståelse, och detta kan i sin tur användas för att styra och vägleda konsumenten på sin köpresa från intresse till köp.

 

Vad för content?

För att påkalla de potentiella köparnas uppmärksamhet bör man skapa content som är relevant och på något vis kan vara problemlösande för kunden. Tänk noga igenom vad för information ni kan bjuda på utan ersättning. Se det som ett sätt att bjuda potentiella kunder på en liten teaser av allt vad ni har att erbjuda.

Ytterligare en hörnsten för att lyckas attrahera leads är att placera ut content i rätt form av medier. Enligt en rapport av Content Marketing Institute och MarketingProfs använde B2B företag (som använder sig av content marketing) i genomsnitt 13 olika taktiker och kanaler för att sprida sitt content. Nöj er inte med endast en blogg och framförallt, var noga med att undersöka vad just era potentiella kunder föredrar att ta del av. Då i dagsläget ca 50% av alla emailanvändare når sin mail via mobilen är det också viktigt att se till att allt content är anpassat efter detta.

 

Hur skapar man content?

  •      Med hjälp av er befintliga kunddatabas samt den information som samlas in från kundformulär på hemsidan har ni nu möjlighet att kartlägga potentiella kunder och deras köpprocess. Utifrån detta kan alla leads sedan segmenteras och kategoriseras. De olika personas som detta resulterar i kan sedan användas som guide för vilket typ av content som ska presenteras för vem.

 

  •     För att effektivt skapa content kontinuerligt under året är det även rekommenderat att skapa en content-kalender. Där definierar man tydliga teman för allt det material som ska skapas samt ger riktlinjer för frekvens och spridningskanaler. Gör detta tillgängligt för alla på företaget så att osäkerhet och förvirring undviks; alla ska ha möjlighet att bidra. (Du kan skapa en kalender gratis med exempelvis Google Calendar, Trello, Asana eller någon specialicerad contentapplikation såsom Kapost, eller Marketo Calendar).
  •     Är det även på ert företag vanligt att folk hävdar att ”jag kan inte skriva” och därmed undviker all form av contentskapande? För att ta död på denna ursäkt och istället bana väg för ett jämnt flöde av content kan enklare mallar skapas. Gör en mall för blogginlägg, nyhetsbrev, podcast, whitepapers etc. så att vem som helst enkelt kan fylla i denna och på så vis bidra med sin kunskap och erfarenhet. Ofta är de bästa innehållselementen (speciellt för B2B) inte bara skrivna texter – exempelvis kan en PowerPoint delad på Slideshare, eller ett industri-specifikt Excel verktyg som dina kunder kan ha nytta av vara mer relevant.

 

Skapandet och spridningen av content är en av grundpelarna för en välfungerande content marketing-strategi. Dock krävs det mer än så för att se tydliga och framförallt mätbara resultat. Andra essentiella hörnstenar inom content marketing är marketing automation, digital marketing, dataanalys och strategiförståelse.  För att bekanta dig med Avaus tre approacher för en lyckad Content Marketing-strategi, ladda ner vår presentation här.

 

Några favoriter vi följer som skapar content kring, ja, content, hittar du här:

 

Kapost: http://marketeer.kapost.com/content-pillar/

Marketo: http://www.marketo.com/content-marketing/

Content Marketing Institute: http://contentmarketinginstitute.com/