B2B Marketing Automation: Tre användningsområden du ännu inte upptäckt – Del 2

B2B engagement tactics gallery

Om du läser detta är det troligt att du redan sysslar med Marketing Automation. Du kanske vill förbättra din marknadsföring, attrahera fler leads eller följa och poängsätta dina webbesökare på ett mer fördelaktigt vis för att i slutändan lyckas skapa fler affärer.  Det finns tyvärr också en stor risk att du i dagsläget inte lyckas dra nytta av alla de fördelar som din, troligtvis stora, marketing automation-investering vid det här laget borde ha lett till…

 

Till din hjälp kommer här en bloggserie i tre (1, 2, 3) delar med förslag på användningsområden som kan förbättra kundupplevelsen men även kundernas engagemang (vilket med korrekt använd tracking och poängsättning leder till ännu djupare kundförståelse.) Vi kommer här att utgå från det perspektiv vi på Avaus har mest erfarenhet inom – globala industriföretag med begränsad erfarenhet inom digital marknadsföring. Du känner säkert igen de flesta från dina egna personliga erfarenheter om du gör mycket inköp online – det är nu dags att börja applicera den digitala kundupplevelsen som Amazon, Zappos, Zalando med flera har lärt oss att förvänta oss  – också i B2B kontext.

 

Del 2. “Tack för att du köpte, finns det något mer vi kan hjälpa till med?”

 

Om ditt företag är som de flesta andra så har ni en kundbas bestående av ett fåtal stora kunder, några mellanstora kunder med tillväxtpotential och en stor mängd små kunder. I många fall är det tyvärr ingen som riktigt orkar ge full uppmärksamhet och service till de mindre kunderna och de får istället nöja sig med att endast deras absolut grundläggande krav uppfylls. Dessa små kunder – som kan vara ett hundratal, tusental eller tiotusental, beroende på ditt företags storlek – ser ofta den utlovade kundmedvetenheten som tomma ord som, ur deras perspektiv, tyvärr aldrig med säkerhet kommer att uppfyllas.

 

För att undvika detta och istället lägga grunden för en god kundupplevelse kan man använda sig av den enklaste metoden av de alla: ett tack. Man kan givetvis använda sig av vilket typ av meddelande som helst men den kraftfullaste och mest uppskattade är ändå denna ödmjuka gest av tacksamhet. Den kan riktas mot någon som bestämt sig för att förnya sitt kontrakt, beställt nya reservdelar, deltagit i en kundundersökning eller helt enkelt varit en trogen kund i mer än 24 månader.

 

Att använda sig av enkla medel för att göra meddelandet personligt (exempelvis använda kundens säljkontakt som avsändare, inleda med mottagarens förnamn eller hänvisa till kundens senaste köp) gör hela skillnaden! Vi är inte naiva nog att påstå att denna enkla gest kommer att leda till en drös nya affärer för ditt företag, men däremot är ett tackmeddelande 100% bättre än att inte göra något alls. Om inte annat så kommer detta åtminstone leda till att era kundvärden realiseras för kunden och inte längre ses som bara tomma ord.

 

Slide27

 

Vad kan användas som trigger?

  • Kunden beställer nytt material
  • Kunden förnyar kontrakt
  • Kunden delar med sig av feedback i en kundundersökning
  • Kunden har varit lojal i X antal år
  • Kunden har lyckats minska sina CO2 utsläpp med xx% tack vare din produkt (eller annan fördel som kan ses som konsekvens av att vara din kund)

 

Vill du veta mer om hur marketing automation kan användas för B2B marknadsföring? Läs då del 1 och 3 av denna bloggserie genom att klicka här.  Är du intresserad av att veta ännu mer? Här kan du även ladda ner vår PDF med beskrivningar av ytterligare 15 användlingsområden för marketing automation.  “Engagement tactics gallery – B2B edition”.