B2B Marketing Automation: Tre användningsområden du ännu inte upptäckt – Del 1

B2B engagement tactics gallery

Om du läser detta är det troligt att du redan sysslar med Marketing Automation. Du kanske vill förbättra din marknadsföring, attrahera fler leads eller följa och poängsätta dina webbesökare på ett mer fördelaktigt vis, för att i slutändan lyckas skapa fler affärer.  Det finns tyvärr också en stor risk att du i dagsläget inte lyckas dra nytta av alla de fördelar som din, troligtvis stora, marketing automation-investering vid det här laget borde ha lett till…

 

Till din hjälp kommer här en bloggserie i tre (1, 2, 3) delar med förslag på användningsområden som kan förbättra kundupplevelsen men även kundernas engagemang (vilket med korrekt använd tracking och poängsättning leder till ännu djupare kundförståelse.) Vi kommer här att utgå från det perspektiv vi på Avaus har mest erfarenhet inom; globala industriföretag med begränsad erfarenhet inom digital marknadsföring.

 

Du känner säkert igen några av de rekommenderade användningsområdena från dina egna personliga erfarenheter om du gör mycket inköp online. Men det är nu dags att börja applicera den digitala kundupplevelsen som Amazon, Zappos, Zalando med flera har lärt oss att förvänta oss  – också i B2B kontext.

 

Del 1. Den avbrutna köpprocessen

Att följa och agera på kunders beteende online är inte längre bara relevant för konsumentshopping även om du antagligen redan är bekant med denna typ av marknadsföringsansträngningar från handel online på Amazon, Zappos eller andra onlinebutiker. Även köpprocessen för B2B-företag har genomgått en stor förändring de senaste åren och flera av dina företagskunder utför troligen många av sina aktiviteter, som beställning av reservdelar, serviceförfrågningar och kontraktsförnyelse, på er hemsida idag. Att allt större delar av köpprocessen tar plats online leder inte bara till stora fördelar för köparen, men öppnar också nya dörrar för säljande företag: med hjälp av dagens teknik kan man nu följa sina potentiella kunders resa genom köpprocessen.

 

Idag är det mycket vanligt att även B2B-företag använder sig av marketing automation-program för att följa kundernas, ofta komplexa resa från visat intresse till stängd affär. Men vad händer med de kunder som aldrig riktigt kommer till skott?

 

Med rätt kunskap och teknik kan man idag även identifiera de prospekt som påbörjar ett köp, offertförfrågan eller mail om klagomål, men aldrig fullbordar aktiviteten. Här presenteras ett ypperligt tillfälle att skicka ut ett automatiserat email där man följer upp  vad som kom i prospektets väg, för att vinna tillbaka dennes uppmärksamhet och samtidigt framstå som både kundmedveten och lyhörd.

 

Slide25

 

Vad kan användas som trigger?

  • Garantier: Kunden påbörjar ett formulär om produktgaranti men trycker aldrig på skicka
  • Kunden visar intresse för ny service – börjar fylla i intresseanmälan
  • Kunden avslutar en låg session på beställningssidan utan att fullborda köpet
  • Kontakta oss: En viktig kund börjar fylla i begäran om att bli kontaktad men skickar aldrig formuläret
  • Kunden klickar på ”beställ nu” men fullföljer aldrig köpet

 

Vill du veta mer om hur marketing automation kan användas för B2B marknadsföring? Läs då del 2 och 3 av denna bloggserie genom att klicka här.  Är du intresserad av att veta ännu mer? Här kan du även ladda ner vår PDF med beskrivningar av ytterligare 15 användlingsområden för marketing automation.  “Engagement tactics gallery – B2B edition”.