Markkinontointiteknologia- ja digi-palveluinvestoinnit puoli miljardia vuodessa

Suomalaisyritykset panostavat etenkin markkinoinnin teknologiaan ja sisältöihin, mutta nämä panostukset eivät vielä näy vuosittain kerättävissä markkinointiviestinnän panostustiedoissa. Avaus Marketing Innovations -yritys arvioi, että vuonna 2015 Suomessa panostettiin markkinointiteknologiaan, digipalveluihin ja ostettuihin sisältöihin n. 500 miljoonaa euroa. Vuosittaista kasvua näissä panostuksissa on 12%. Arvio esitettiin markkinoinnin toimialan nykytilaa ja näkymiä pohtivassa ”Markkinoinnin näkymä 2020” – seminaarissa perjantaina 4.3. Helsingissä.

”Onneksi Suomessa satsataan nyt markkinoinnin teknologiaan, digipalveluihin ja omiin sisältöihin. Alalle on kova pala seurata tilastoja jossa panokset hiipuvat peräti kolmanneksella, eli miljardilla alle kymmenessä vuodessa”, sanoo Avauksen mediayksikön johtaja Petri Heinonen.

Heinosen mukaan markkinointiteknologiaan ja sisältöihin panostettu summa vastaa noin 15:ttä prosenttia vuosittaisista markkinointiviestinnän kokonaispanostuksista.  ”Mikäli nämä kasvavat panokset otettaisiin huomioon Suomen markkinointipanosten tilastoinnissa, pitkään jatkunut lasku taittuisi”

ASML:n toimitusjohtaja Jari Perkon mukaan tilastot ja todellisuus kertovat kahta eri tarinaa.  ”Data ja teknologia ovat nykyään markkinoinnin keskeiset ydintekijät”, Perko painottaa.

Mediamainonnan panostukset siirtyvät entistä vahvemmin sähköisiin kanaviin. Vaikka digimainonta kasvaa vauhdilla, sen nousu ei yksin riitä kääntämään koko mediamainospanostusten suuntaa noususuuntaiseksi.

”Suomessa digitaalisen markkinoinnin hyödyt ovat suurelta osin vielä kokematta. Muissa pohjoismaissa nettimainontaan panostetaan moninkertainen määrä Suomeen verrattuna”, muistuttaa Birgitta Takala.

TNS Gallup arvioi, että nykyisessä laajuudessa tilastoitavat  markkinointiviestinnän kokonaispanostukset eivät kasva merkittävästi  Suomessa vuoteen 2020 mennessä.  Investoinnit markkinointiin kokonaisuudessaan tulevat mitä ilmeisemmin kasvamaan, kun markkinoijilla on käytössään yhä laajempi keinovalikoima kohderyhmänsä tavoittamiseen.  Digitaalisen mainonnan  osuuden perinteisestä mediamainonnasta arvioidaan kasvavan noin 40%:iin vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkelle digitaalisen mainonnan osuus mediamainonnasta on noin 25%.

”Digimainonnan kehityksessä tulee näkymään yhä voimakkaammin myös perinteisten medioiden online-kanavien katsoja- ja mainontamäärien kasvu. Markkinoinnin panostusten kattava tilastointi on nykyään yhä haastavampaa  ja siksi tarvitaankin toimijoiden yhteistä näkemystä miten markkinoinnin investoinnit tulisi kuvata ja tilastoida tulevina vuosina. ” kommentoi TNS Gallupin Marja Honkaniemi, Director, Brand and Communication.

Markkinoinnin näkymät 2020 –tapahtuman järjestivät Avaus Marketing Innovations, TNS Gallup, Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML sekä IAB Finland. Järjestäjien mukaan markkinoinnin panostusten tilastointi  kaipaa uudistamista, jotta se kuvaisi kattavammin markkinointiin käytettäviä investointeja.

Lisätiedot:

Avaus Marketing Innovations: Petri Heinonen, johtaja, petri.heinonen@avaus.fi

AMSL: Jari Perko, toimitusjohtaja, jari.perko@asml.fi

IAB Finland: Birgitta Takala, toiminnanjohtaja, birgitta.takala@iab.fi

TNS Gallup: Marja Honkaniemi, Director Brand&Communication, marja.honkaniemi@tns-gallup.fi