MYYNNIN KASVATTAMINEN

Markkinoinnin tärkein tehtävä on myynnin kasvattaminen. Avaus ratkoo asiakkaidensa markkinointihaasteita myyntivetoisesti. Lisä- ja ristiinmyynnin ohjelmamme perustuvat analytiikkaan ja useiden vuosien aikana karttuneeseen kokemukseemme. Jatkuva testaaminen ja automatisoidut toimintamallit johtavat parhaimpiin tuloksiin.

1

DATA JA TEKNOLOGIA TEKEVÄT MARKKINOINNISTA YKSILÖLLISTÄ PALVELUA.

PAREMPI ASIAKASKOKEMUS

Hyvä asiakaskokemus tarkoittaa, että asiakkaan tarpeisiin vastataan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Markkinointianalytiikan avulla saadaan tietoa asiakkaan päätöksentekovaiheesta ja ennustemallit kertovat, mistä asiakas on milloinkin kiinnostunut. Parempi asiakaskokemus tarkoittaa kasvua asiakaspidossa, ostouseudessa ja suositteluhalukkuudessa.

Avauksen markkinointiohjelmat antavat yrityksille uusia keinoja tunnistaa ja huomioida asiakkaansa yksilöllisesti heille tärkeissä palvelutilanteissa ja asiakaskokemuksen parantaminen kuuluu peruslupauksiimme. Tänään sen lunastaminen on jatkuvan analysoinnin ja kohdistetun markkinoinnin ansiosta helpompaa kuin koskaan aikaisemmin.

3

ASIAKASYMMÄRRYKSEN SYVENTÄMINEN

Kehittynyt analytiikka auttaa muuttamaan datan asiakasymmärrykseksi. Yritys, jolla ei ole jäsenneltyä tapaa käsitellä asiakastietoaan, ei kykene muuntamaan sitä liiketoiminnan johtamisen välineeksi.

Asiakasymmärrys on Avauksen kaiken tekemisen ytimessä. Se kattaa sekä asiakkaan käyttäytymisen motiivien ymmärtämisen että asiakasdatan mallintamisen muotoon, jolla voidaan ohjata automatisoituja asiakastoimenpiteitä ja palvelutapahtumia.

Yhdistämme asiakasdataa kaikista käytettävissä olevista lähteistä, kuten ostohistoriasta, netti- ja mobiilikäytöstä ja CRM-järjestelmästä. Markkinointianalyytikoidemme avulla valjastamme datatieteen käytännön markkinointitoimenpiteisiin.

4

ON HELPOMPI TULLA KUULLUKSI, KUN TIETÄÄ TARKKAAN KENELLE PUHUU.

MARKKINOINNIN TUOTON KASVATTAMINEN

Kasvavat tuottovaatimukset ovat markkinoinnin tärkein muutosvoima. Budjetit siirtyvät perinteisestä ostetusta mediasta digitaaliseen ja omaan mediaan.

Avaus on erikoistunut yritysten oman digitaalisen median hyötysuhteen optimointiin. Ostettuun digitaaliseen mainontaan tarjoamme asiakasdatan hyödyntämiseen perustuvia kustannustehokkaita ratkaisuja.

Panokset voidaan nyt ohjata korkean tuoton kohdennettuihin ja automatisoituihin toimenpiteisiin, pois kustannustehottomista maksetun median panoksista ja markkinoinnin analytiikalla tuloksellisuus on entistä paremmin todennettavissa. Sen avulla panostusten vaikutusta voidaan seurata ensimmäisestä verkkosivukäynnistä aina maksutapahtumaan asti.

6