Markkinoinnin uudistajat 2015 -tutkimus: Vientiyritykset havahtuneet uudistamaan markkinointiaan

Markkinoinnin_uudistajat

Markkinoinnin uudistajat 2015 -tutkimus osoittaa, että yritykset käyvät kiihtyvää kilpaa digitaalisen markkinoinnin keinoin. Panostukset omiin kanaviin ja uusiin markkinoinnin teknologioihin kasvavat entisestään lähivuosina. Suurimmiksi haasteiksi koetaan puutteet datan hyödyntämisen ymmärtämisessä ja omassa digiosaamisessa sekä vaativien teknologiavalintojen tekemisessä. Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) ja Avaus Marketing Innovations Oy:n toteuttaman Markkinoinnin uudistajat 2015 -tutkimuksen tulokset julkistettiin tänään.

Julkistustilaisuudessa puhuneen Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jorma Turusen mukaan maailmanluokan tuotteita tai osaamista ei myydä enää ilman maailmanluokan markkinointia. “Kasvun moottoriksi tulee kytkeä aivan uudenlainen markkinointiosaaminen. Uudet teknologiat, analytiikka ja automaatio tulee isosti liittää osaksi suomalaista vientiosaamista”, Turunen sanoo.

“Tutkimus osoittaa, että vientiyritykset panostavat digikanaviin ja markkinoinnin automaatioon tulevaisuudessa kotimarkkinayrityksiä voimakkaammin. Perinteisten markkinointitoimenpiteiden avulla on hankala tavoittaa oikeita kohderyhmiä kansainvälisillä markkinoilla. Nyt tarvitaan älykkäämpiä uuden markkinoinnin toimenpiteitä”, sanoo Tom Nickels, Senior Advisor, Avaus Marketing Innovations Oy.

Kilpailukykyä haetaan panostuksilla omiin digikanaviin, analytiikkaan, automaatioon ja uusiin sisältöihin. “Oikein toteutettu digimarkkinointi mahdollistaa suorat asiakassuhteet ja jatkuvan läsnäolon asiakkaiden päätöksenteossa. Nyt pitää luoda globaali kyky reagoida asiakkaiden tarpeisiin reaaliaikaisesti”, Nickels jatkaa.

Tutkimukseen vastanneista päättäjistä 47% piti asiakasdatan hyödyntämistä markkinoinnin suurimpana liiketoimintahaasteena. “Kasvavat panostukset analytiikkaan tuovat esiin haasteita asiakasdatan nostamisessa kilpailutekijäksi. Uudenlainen markkinointi vaatii perinteisen asiakasdatan johtamista ja automatisointia älykkäämpää markkinointia palvelevaksi”, kertoo Asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perko.

Tutkimus osoittaa, että markkinoinnin johdolle haasteita aiheuttaa lisäksi panostensa tulosvaikutuksen todentaminen, oikean teknologian valintaprosessi ja lisämyynti nykyasiakkaille.

Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Avaus Marketing Innovationsin teettämään kyselytutkimukseen vastasi 113 yrityspäättäjää kesällä 2015. Tutkimuksessa oli mukana päättäjiä yli 80 suomalaisesta yrityksestä.