Markkinoinnin tehtävä on luoda kasvua – Chief Marketing Officer vai Chief Revenue Officer?

AMI_Blogi_Headerkuva_02

Markkinoinnin investoinnit täytyy pystyä perustelemaan myynnin tuloksien kautta laajemmin ja tarkemmin kuin koskaan aiemmin. Markkinointi elää tänä päivänä uutta kultakauttaan ja teknologia muokkaa markkinoinnin maisemaa ja tekee siitä entistä keskeisemmän osan yrityksen koko liiketoimintaa kaikilla alueilla unohtamatta luovuutta ja innovatiivisuutta kaikessa tekemisessä.

 

Markkinoinnista on tullut tulosta tekevä yksikkö ja yrityksen kasvun dynamo yhdessä myynnin kanssa. Teknologian, analytiikan ja datan avulla markkinointi voi vihdoinkin osoittaa viivan alle jäävän selkeitä mitattavia tuloksia – jos se toimii tulosvetoisesti eli  teknologiaa, dataa ja analytiikkaa hyödyntämällä – joilla se luo jatkuvasti parempia edellytyksiä myynnille ja kasvulle. Myynnin kasvattaminen on markkinoinnin tärkein tehtävä. Asiakkaat tekevät yhä suuremman osan päätöksistään digitaalisissa kanavissa riippumatta maanosasta, kellonajasta tai viikonpäivästä. Hyödyntääkseen koko alati tarjolla olevan ostopotentiaalin digitaalisissa kanavissa, täytyy myynnin ja markkinoinnin tehdä entistäkin tiiviimpää, saumatonta yhteistyötä. Siksi myynnin ja markkinoinnin prosessit kaipaavat uudelleenmäärittelyä, järjestelmien integroimista ja uusien, yhteisten toimintatapojen luomista.

 

Yritys, joka kykenee aidosti yhdistämään myynnin ja markkinoinnin, luomaan niille yhteisen toimintamallin ja määrittelemään tavoitteet yhdessä, jätättää viivan alle tarkempaa tulosta kuin suurempi ROMI tai pidempi asiakkuuden elinkaari. Tämä tarkoittaa tuloksia kuten laadullistettuja liidejä, markkinointibudjetin alittamista, kasvua edistäviä uusia kumppanuuksia, tehokkaampia seminaareja, ennakko- ja jälkimarkkinointitoimenpiteitä, parempia avaamisprosentteja, enemmän tunnistettuja kävijöitä,  enemmän jatkuvaa ja laadukasta dialogia tunnistettujen prospektien ja asiakkaiden kanssa, lisää mikroliidejä – jakamista, kommentointia, re-tweettausta – sosiaalisesta mediasta tai aikatauluissa aiempaa helpommin pysymistä.


Markkinoinnin tehtävä on tuottaa tuloksia yhtä lailla kuin myynninkin, eli validoituja, monipuolisia liidejä myynnin käyttöön. Myynnin tehtävä on keskittyä kaikista potentiaalisimpiin liideihin – olivatpa ne prospekteja tai olemassaolevia asiakkaita lisämyynnin mahdollisuuksineen. Markkinoinnin analytiikalla tuloksellisuus on entistä paremmin todennettavissa, sillä sen avulla pystytään seuraamaan panostusten vaikutusta esimerkiksi ensimmäisestä verkkosivukäynnistä aina maksutapahtumaan asti. Markkinoinnin on entistä helpompaa osoittaa tuottamansa lisäarvo yritykselle.

 

Kiinnostuitko? Kysy lisää: