Vahvemmat asiakkuudet vahvemmalla tietosuojalla

protection

Tietosuoja-asetus markkinoinnin näkökulmasta

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan vasta toukokuussa 2018. Asetus tulee vaikuttamaan kaikkiin asiakastietoja käsitteleviin yrityksiin. Harva ymmärtää täysin mitä se merkitsee erityisesti oman yrityksen osalta. Avauksen arvion mukaan osa yrityksistä on hyvin valmistautunut tuleviin muutoksiin, osalla on paljon työtä edessä. Mihin ryhmään luulet itse kuuluvasi?

Asetus lisää henkilöiden tietosuojaan liittyviä oikeuksia. Henkilötietojen hallintaan liittyvien velvoitteiden määrä lisääntyy, kuten myös yritysten asiakasdataan liittyvät tilivelvollisuudet. Tässä lyhyt yhteenveto.

 

  1. Markkinoinnin kannalta oleellisin muutos on, että yritysten tulee saada entistä selvempi ja dokumentoitavissa oleva suostumus yksittäisten asiakkaittensa henkilötietojen hallintaan ja käyttöön. Kaikkien yritysten tulisi siksi tarkistaa markkinointivälineensä, sopimuksensa ja muut vastaavat tavat, joilla suostumusta pyydetään.
  2. Yrityksillä tulee olemaan entistä laajempi velvollisuus pitää asiakkaansa tietoisina heidän henkilötietojen käsittelystä sekä niihin kohdistuneista mahdollisista loukkauksista.
  3. Yritysten on varmistettava sisäisen ja ulkoistetun henkilötietojen käsittelyprosessin riittävyys. Jokaisen yrityksen on täsmennettävä tahot, jotka toimivat rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijöinä. Yritys on velvollinen solmimaan asetuksen edellyttämän sopimuksen henkilötietojen käsittelijätahon kanssa, jos henkilötietojen käsittely on ulkoistettu. Yritysten on siis mahdollisesti saatettava sopimusehtonsa asetuksen edellytysten mukaisiksi.
  4. Ainakin suurten yritysten tulisi varautua tietosuojavastaavan nimittämiseen, ellei sellaista talossa jo ole.

 

Yritysten tulee täsmentää asiakastietonsa hankinta, hallinta- ja käsittelytapojaan. Tähän liittyvät muutoshankkeet ja työmäärät ovat monesti vaikea hahmottaa. Sen vuoksi yleisneuvo on, että nykytilan kartoitukset ja vaadittavien toimenpiteiden täsmennys- ja toteutustyö aloitetaan ajoissa.

Muutostyön lopputuloksena tulisi olla entistä parempi henkilötietojen hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvä osaaminen. Tämä edesauttaa asiakkaiden pitkäjänteisen luottamuksen ja tyytyväisyyden rakentamista sekä ylläpitämistä.

Avauksella olemme erikoistuneet digitaaliseen asiakkuusmarkkinointiin ja olemme sen vuoksi myös asiakastiedon kehittämisen, hallinnan ja hyödyntämisen käytännön asiantuntijoita. Arvioinneissamme otamme erityisesti huomioon markkinoinnin tarpeet ja niiden yhteensovittamisen uuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten kanssa. Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää.