Data on uusi aurinko

sun

Kaikille digitalisaation parissa työskenteleville on tullut tutuksi termi “data on uusi öljy”. Mutta moniko on tajunnut, että tässä on melkoinen looginen virhe? Öljyn määrähän on rajallinen (tai ainakin sen uusiutumisvauhti on erittäin hidas), kun taas datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Miten dataa voisi siis kuvata paremmin?

 

Energiateollisuudesta on onneksi alkanut kantautumaan hyviä uutisia: aurinkoenergian hinta on laskenut viime vuosina huomattavasti ja uudet teknologiat mahdollistavat entistä paremmin aurinkotalouteen siirtymisen. Silti aurinkoenergiasta saadaan hyödynnettyä vain murto-osa ja  sama ongelma valitettavasti pätee myös dataan. Näin ollen onkin perustellumpaa sanoa, että data on uusi aurinko.

 

Liian monet yritykset kokevat kuitenkin elävänsä kaamoksessa datan suhteen: “kyllä meillä on asiakadataa itserakennetussa CRM:ssä, mutta sitä ei ole koskaan yhdistetty tuotedataan” tai vaihtoehtoisesti “nyt ei ole oikea aika lähteä kehittämään digitaalisia hoitomalleja, sillä meidän data on niin huonossa kunnossa”. Miten datan haltuunottoa ja hyödyntämistä voitaisiin siis kehittää niin pitkälle, että voimme siirtyä datatalouteen?

 

Ennen kaikkea vaaditaan rohkeutta ja uskoa tulevaan – ei aurinkoenergiankaan tulevaisuus näyttäisi yhtä valoisalta, jos hallitukset, järjestöt ja yritykset eivät investoisi uuteen teknologiaan ja infrastruktuuriin. Datan suhteen usko ei ole vielä läpäissyt yrityksiä. Data varmasti mainitaan johdon korulauseissa, mutta kuinka moni rahoitusjohtaja ottaa asiakasdatan arvon (ja laadun) huomioon laatiessaan tasetta? Kuinka moni yritys on valmis rakentamaan tiimiä, jonka ainoa tavoite on datan laadun parantaminen?

 

Meillä Avauksella on rohkeutta ja usko tulevaan. Meille data on kaikki kaikessa, sillä menestyksemme perustuu täysin asiakkaidemme dataan. Meille data ei ole vain seksikkäitä sanoja kalvoilla tai hienoja graafeja raportissa. Se ei myöskään ole pelkkää tietomallin määrittelyä tai järjestelmäintegraatiota.

 

Meille data on päivittäistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Me tiedämme, mitä datalta vaaditaan, jotta triggeröity tarjousviesti lähtee juuri oikealla hetkellä. Ja vaikka meillä kirjoittajilla on vahva taipumus “viitekehyskonsultointiin”, ymmärrämme mekin email-tarjouksen lähettämiseen liittyvän datatuskan. Siksi me haluamme auttaa suomalaisia yrityksiä kohti datatalouden aikakautta.

 

Miten datatalouteen sitten päästään? Jokaisella yrityksellä tulisi meidän mielestämme olla datastrategia, joka ottaa kantaa seuraaviin kolmeen näkökulmaan:

  1. Datan arvon määritys. Datan arvo pitää pystyä kvantifioimaan, sillä se tulee olemaan yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista lähitulevaisuudessa.
  2. Datavastuun määrittäminen. Vastuu datan ylläpidosta ja kehittämisestä pitää löytyä jonkun henkilön tuloskortista ylimmän johdon tasolla. Muuten on turha odottaa, että datasta tulee kilpailuvaltti.
  3. Organisoituminen datan ympärillä. Datan kehittäminen lepää liian usein satunnaisten hankkeiden ja projektien sekä yksittäisten IT-organisaation asiantuntijoiden varassa. Jatkossa data vaatii operatiivista tiimiä, jossa on edustettuna analytiikka-, teknologia- ja liiketoimintaosaaminen.

 

Haluaisitko kuulla, miten Avaus voisi auttaa juuri sinun yritystäsi datatalouden polulla – vastuullisesti ja kestävästi?

 

Avauksen auringonpalvojat: