Data on CMO:n tärkein valuutta

AMI_Blogi_CMO

Markkinointibudjetit siirtyvät yhä nopeammin datalähtöisiin digitaalisiin kanaviin, joissa yhä suurempi osa vuorovaikutuksesta asiakkaan ja yrityksen välillä tapahtuu. Asiakas-, käyttäytymis-, osto-, reagointi-, selailu-, asiointi-, aspa- ja somedata. Small data, Big data. Data on nyt melkein kaikkien yritysten ja erityisesti markkinoinnin agendalla.

Vuonna 2014 digitaalinen mainonta ohitti TV-mainonnan, vuonna 2019 se tulee olemaan suurempi kuin printti ja TV yhteenlaskettuina. Muutos on nopea. Yhä useampi yritys ymmärtää jo datan arvon, ja innostus dataan on siksi monella markkinointiosastolla kova. Datan keräämiseen ja analysointiin liittyvillä uudenlaisilla toimenpiteillä haetaan parempaa kohdentamista ja myynnin kasvua. Ja hyvä niin, sillä datalla voidaan parantaa markkinoinnin tehokkuutta merkittävästi.

Markkinointipäättäjät käyttävät yhä enemmän rahaa ja heillä on yhä enemmän päätösvaltaa liittyen datan hankkimiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Data ei ole ainoastaan markkinoinnin tärkein valuutta, vaan koko muun organisaation, mahdollistaen tehdyn työn ja päätösten validoimisen. Nyt on mahdollista tietää tarkalleen, mitä markkinoinnilla saadaan aikaan. Data antaa markkinoinnille enemmän uskottavuutta ja valtaa kuin koskaan aikaisemmin.